Izpit za čoln

Tečaj za izpit za čoln izvedemo 2-4x letno v Ljubljani; nudimo pa tudi gostovanje po oddaljenih krajih po Sloveniji:

 • Tečaji v Ljubljani so izvedeni od 17.00 do 20.30 ure zato, da lahko kandidati pridejo tudi po svojih vsakdanjih obveznostih: služba, šola, itd…
 • Za termine tečajev na gostovanjih pa se dogovorimo individualno – npr. vikend tečaji sobota – nedelja, dopoldan – popoldan… skratka po dogovoru…

Izpit za čoln v LJUBLJANI: junij
Izpit za čoln v KOPRU: junij

izpit za čoln se opravlja na razpisanih izpitnih rokih na izpostavah Uprave RS za Pomorstvo – na izpostavah: Ljubljana, Koper in Maribor

Izpit za čoln v LJUBLJANI – razpisan v soboto dopoldan; izpiti v Kopru vsako delovno sredo.

 • izpit za čoln se opravlja na razpisanih izpitnih rokih na izpostavah Uprave RS za Pomorstvo – na izpostavah: Ljubljana, Koper in Maribor

Izpit za čoln – izpitne termine za vse kandidate v Sloveniji določa Uprava RS za pomorstvo glede na proste kapacitete sprotnih prijav zato priporočamo da nam čimprej posredujete prijavnice z vsemi prilogami, saj Vam le tako lahko zagotovimo čimprejšnji termin za izpit za čoln po končanem tečaju!

Izpit za čoln – celotna kotizacija tečaja z izpitom čoln zajema:

 1. 15 urni tečaj z izkušenim predavateljem, ki predava tečaj za Voditelja čolna že več kot 30 let – 77,86€
 2. študijska literatura: Priročnik za voditelja čolna + navtični pripomočki za vsakega kandidata: 1x navtična karta, 2x navtična vrvica; ostali navigacijski krikotniki in šestila v učilnici – 25€
 3. Opravljanje izpita na Upravi RS za pomorstvo: Takse ( Upravna taksa 18,14€ in pristojbina 28€ ) za opravljanje izpita 46,14€

Skupaj za plačilo – 159 € !

Izpit za čoln – tečaj za pridobitev naziva “Voditelj čolna”:

Tečaj za izpit za čoln poteka v 4. predavanjih, katera so razporejena na dva tedna. Ponedeljek in sreda vsak teden. Predavanja trajajo od 17.00 do 20.00-20.30. Med tečajem spoznamo vse pomorske veščine, katere so potrebne za pristop k izpitu za voditelja čolna za izpit za čoln in s tem kandidate pripravimo na opravljanje izpita in kasneje na samostojno plovbo.

Lokacija izvedbe tečaja za izpit za čoln v Ljubljani

Izpit za čoln – tečaj se izvaja v prostorih Nove Osnovne šole Maks Pečar v Ljubljana Črnuče, Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana, učilnica za fiziko, prof. Mlakar – pritličje levo po terminskem razporedu tečaja (lokacija) po terminskem razporedu tečaja.

Lokacija izvedbe tečaja za izpit za čoln v Kopru:

Izpit za čoln – tečaj se izvaja v prostorih Ribiško čolnarsko društvo Porporella, Gortanov trg 12, 6000 Koper – predavalnica določena po dogovoru. (lokacija) po terminskem razporedu tečaja.

Izpit za čoln – Tečaj za Voditelja čolna vsebuje:

 • izpit za čoln pred državno izpitno komisijo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
 • tečaj v ustrezno opremljeni učilnici – vsa potrebna predavanja za opravljanje izpita
 • vso potrebno literaturo in pripomočke ( knjigo, pomorsko karto, vrv za vadbo pomorskih vozlov, prosojnice predavanj, itd… )
 • vse potrebne upravne takse in pristojbine za prijavo in opravljanje izpita za voditelja čolna
 • posredovanje prijave na izpit Upravi RS za pomorstvo, katera določa izpitne termine

Kandidat z izpitom za voditelja čolna pridobi ustrezna znanja za samostojno upravljanje s plovilom dolžine 24 metrov:

 • pravila o izogibanju trčenju na morju
 • osnove navigacije
 • pomorski predpisi
 • osnove motoroznanstva
 • mornarska dela in veščine,…

Predavajo izurjeni predavatelji, z večletnimi izkušnjami tako s pripravami tečajnikov na izpite kot tudi praktične plovbe.

Postopek prijave na izpit za čoln najhitreje in najlažje uredimo skupaj pri nas v pisarni: (lokacija):

Postopek prijave na izpit za čoln na daljavo – preko pošte:

 • po elektronski pošti info@slomarine.si nam pošljete podatke o udeležencu tečaja s kontaktno številko zaradi rezervacije termina in evidence prisotnosti kandidatov na tečaju
 • popolno prijavo s prilogami pa nam dostavite na naš naslov osebno ali preko navadne pošte pošljite:
 • izpolnjeno prijavnico za pristop k izpitu za voditelja čolna – PRIJAVA
 • izpolnjeno pooblastilo za prijavo na izpit – POOBLASTILO
 • 2x fotografija 3,5cm x 4,5cm za osebne dokumente – ime in priimek kandidata napisano na hrbtno stran obeh fotografij
 • potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči ter opravljenem zdravniškem pregledu – Vkolikor imate opravljen vozniški izpit kategorij: A, B, C, D, E, se vam oba potrdila priznata in zadostuje če obkrožite na prijavnici “Upravni organ si sam pridobi podatke”.
 • kopijo potrdila o plačilu tečajnine
 • lastoročno podpisane prijavnice nam skupaj z vsemi potrebnimi prilogami dostavite na naš naslov osebno ali preko pošte. Ko prejmemo vlogo za prijavo nato iz tečajnine takoj plačamo upravne takse in pristojbine za Vaše opravljanje izpita in posredujemo prijavnice naprej na Upravo RS za Pomorstvo, katera določa in razporeja izpitne termine za celotno Slovenijo in Vam s tem skušamo zagotoviti željeni izpitni rok v najkrajšem času!
 • vkolikor je prijav na posamezni tečaj več, kot je kapaciteta učilnice, katera je 25 kandidatov, se upoštevajo prve prispele popolne prijave z vsemi omenjenimi potrdili za prijavo na izpit, ostale prijave pa prerazporedimo na naslednji razpisani tečaj, katere izvajamo 1x oz 2x mesečno, ter Vas o spremembi termina tudi obvestimo

Udeležbo si zagotovite s pravočasnim plačilom kotizacije in po pošti poslano prijavo z vsemi potrebnimi prilogami na naš naslov. V vednost pa nam tudi pošljite ePošto s podatki kandidata, terminom tečaja na katerega se prijavljate in kontaktno dosegljivo telefonsko številko.

Podatki za plačilo: nakazilo 159 € na račun podjetja
SLOMARINE d.o.o.,
Hribernikova ul. 2,
1000 Ljubljana,
transakcijski račun Addiko Bank: SI56 3300 0000 4592 941
sklic na številko: 99 xxxxxxxx ( drugo polje se pusti prazno )
napišite podatke plačnika-tečajnika
v tekst napište termin tečaja npr: izpit za čoln “Tečaj VČ – LJ 15. JUNIJ 2020″…