Izpit VHF/GMDSS

Predavanja VHF GMDSS V LJUBLJANI: Slomarine d.o.o. – Ljubljana Bežigrad Savlje, Hribernikova ulica 2

Izpiti se opravljajo v Kopru na lokaciji URSP: Ukmarjev trg 2, 6000 Koper po razpisanih terminih Uprave RS za
pomorstvo- ob razpisanih izpitnih rokih ob sobotah – “ostalih izpitnih rokih

Izpit VHF GMDSS – tečaj, vse potrebne upravne takse, literatura in opravljanje izpita – samo 149 € !

Za pravočasno prijavo na željene proste termine izpitov na URSP se morate prijaviti čimprej oz. vsaj 10.dni pred razpisanim prostim terminom! V nasprotnem primeru Vas Uprava RS za pomorstvo lahko prerazporedi na naslednji razpisani izpitni rok.

Izpit VHF GMDSS s tečajem vsebuje:

 • izpit Vhf gmdss pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v Kopru
 • tečaj v ustrezno opremljeni učilnici na pravih VHF GMDSS postajah in ne simulatorjih – vsa potrebna predavanja za opravljanje izpita
 • vso za izpit potrebno literaturo in pripomočke ( literaturo, prosojnice predavanj, itd… )
 • vse potrebne upravne takse in pristojbine za prijavo in opravljanje VHF GMDSS izpita
 • posredovanje prijave na izpit Upravi RS za pomorstvo, katera določa izpitne termine

Izpit VHF GMDSS potrebujete pri izposoji plovil in v kolikor ima Vaše plovilo vgrajeno pomorsko VHF ali VHF GMDSS postajo.

VHF GMDSS – Postopek prijave na tečaj z izpitom:

 • po elektronski pošti info@slomarine.si nam pošljete podatke o udeležencu tečaja s kontaktno številko zaradi rezervacije termina in evidence prisotnosti kandidatov na tečaju
 • popolno prijavo s prilogami pa nam dostavite na naš naslov osebno ali preko pošte:
 • izpolnjeno prijavnico za pristop k izpitu VHF GMDSS – PRIJAVA
 • izpolnjeno pooblastilo za prijavo na izpit – POOBLASTILO
 • 2x fotografija 3,5cm x 4,5cm za osebne dokumente – ime in priimek kandidata napisano na hrbtno stran fotografij
 • kopijo potrdila o plačilu tečajnine
 • lastoročno podpisane prijavnice nam skupaj z vsemi potrebnimi prilogami dostavite na naš naslov osebno ali preko pošte. Ko prejmemo vlogo za prijavo nato iz tečajnine takoj plačamo upravne takse in pristojbine za Vaše opravljanje izpita in posredujemo prijavnice naprej na Upravo RS za Pomorstvo, katera določa in razporeja izpitne termine za celotno Slovenijo in Vam s tem skušamo zagotoviti željeni izpitni rok v najkrajšem času!
 • vkolikor je prijav na posamezni tečaj več, kot je kapaciteta učilnice, katera je 25 kandidatov, se upoštevajo prve prispele popolne prijave z vsemi omenjenimi potrdili za prijavo na izpit, ostale prijave pa prerazporedimo na naslednji razpisani tečaj ter Vas o spremembi termina tudi obvestimo

VHF GMDSS – lokacija izvedbe tečaja:

Tečaj za VHF GMDSS se opravlja v prostorih Slomarine d.o.o. v Ljubljani, v priumerno urejeni učilnici po terminskem razporedu tečaja.

Udeležbo si zagotovite s pravočasnim plačilom kotizacije in dostavo prijave z vsemi potrebnimi prilogami na naš naslov. V vednost pa nam tudi pošljite ePošto s podatki kandidata, terminom tečaja na katerega se prijavljate in kontaktno dosegljivo telefonsko številko.

Podatki za plačilo: nakazilo 149 € na račun podjetja:
SLOMARINE d.o.o.,
Hribernikova ul. 2,
1000 Ljubljana,
transakcijski račun Addiko Bank: SI56 3300 0000 4592 941
sklic na številko: 99 ( v malem okencu, velikega pustite praznega )
napišite podatke plačnika – tečajnika
v tekst napište termin tečaja npr.: “Tečaj VHF GMDSS – LJ 16. JUNIJ 2020″…